Start

holocaust.nuHolocaust er, foruden at være et meget sort kapitel i den moderne civilisations historie, et historisk og veldokumenteret faktum. Jøderne blev gjort til syndebukke i en krisetid. En anderledes religion og et lidt anderledes udseende var grobund for mytedannelse, som blev hjulpet godt på vej af Nazitysklands propagandamaskine. Jøderne blev umenneskeliggjorte, og der blev opstillet et fjendebillede, hvor de blev sammenlignet med rotter. Nazisterne blev godt hjulpet på vej af strømninger i datidens videnskab, som sagde, at jøderne var en underlegen race i forhold til den ariske. Nazityskernes løsning på det problem, som de mente jøderne udgjorde kaldte de selv for ”endløsung”, altså den endelige løsning, og hermed mente de udryddelse af alle jøder. Jødehadet, også kaldet antisemitisme, eksisterer den dag i dag. Derfor findes der mennesker som har en interesse i at fortælle en anden historie end den historisk korrekte. Omskrivning af historien kaldes revisionisme, og hvis der er en historie, som visse personer ikke ønsker at fortælle kaldes dette negationisme, altså en negligering af fakta. I Nazityskland anvendtes propagandafilm, foredrag og opslag til at udbrede fjendebilledet. I dag er det med de elektroniske medier genereret af internettet er langt lettere at sprede et budskab ud til mange uanset om det er sandt eller ikke. Ligeledes er det også let at lave en sagligt, seriøs og troværdigt udseende hjemmeside. I vores samfund med overflod af information er man nød til at forholde sig kritisk til sine kilder. Til trods for den massive dokumentering af Holocaust findes der hjemmesider, bøger, foredragsholdere og såkaldte videnskabsmænd, som hævder at Holocaust aldrig har fundet sted, at der ikke fandtes koncentrationslejre ej heller gaskamre. De anvender uvidenskabelige metoder, fremsætter usandheder og konkluderer bevidst forkert på historiske dokumenter. De forsøger at fremstå videnskabelige og lægger derfor den sandhed de ønsker sig, så tæt op ad den reelle sandhed som muligt, for at øge deres troværdighed.